18. 11. 2019  4:09 Eugen
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Identifikační číslo: 5298
Univerzitní e-mail: branislav.jelencik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav dizajnu (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých aspektov prípravy študentov pre pôsobenie v praxi.
Autor: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Pracoviště: Fakulta architektúry
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých aspektov prípravy študentov pre pôsobenie v praxi.
Abstrakt:Perspektíva či rozvoj školy v trhovej ekonomike závisí aj od jej pozície medzi konkurenč-nými poskytovateľmi vzdelávania a výchovy. Kritéria pre posúdenie úspešnosti závisia od hodnotiaceho subjektu, podmienok v akých sa hodnotenie vykonáva a jeho cieľov. Odbornou aj laickou verejnosťou preferované kritéria sa od akademických neraz líšia. Záujem o školu, či jej absolventov môže v trhovej ekonomike vzniknúť iba za podmienky, že profil absolventa -- jeho kompetentnosti predstavujú pre investora, zamestnávateľa, sponzora atraktívnu hodnotu. Novou úlohou školy je preto aj analýza potrieb a tendencii na trhu pracovných síl. Reakciou na podnety môže byť kreovanie nových alebo modifikovaných predmetov, program rozšírenia kompetentností študentov, v ideálnom prípade dokonca inovatívne kritéria pre výber adeptov štúdia. Cieľom habilitačnej práce je v jednotlivých kapitolách (7) zmapovať problematiku posudzovania škôl trhom a navrhnúť efektívne kroky na zvýšenie atraktívnosti profilu absolventa FA STU, osobitne Ústavov dizajnu a interiéru pre budúcich zamestnávateľov alebo klientov.
Klíčová slova:Trh. Predmet. Manažment vedomostí. , Organizácia. Zákazník. Sponzor. Potreby. Želania. , Škola. Úspešnosť. Študent. Absolvent, Konkurencia. Hodnota. Jedinečnosť ponuky. Produkt.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně