28. 10. 2020  21:58 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     
     
Výučba     Záverečná práca
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Ceplák
Meranie optických vlastností svietidiel
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Grigeľ
Meranie osvetlenosti povrchov podľa STN EN 12464-1
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Grigeľ
Návrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadením
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Grinaj
Etalóny svetelnotechnických veličín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Hatvany
Využitie inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacích sústav verejného osvetlenia
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Labodi
Kvalita a meranie fotometrických parametrov vnútorného osvetlenia automobilu s ohľadom na homogenitu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Podberská
Rozbor mimoriadnej prehliadky osvetľovacej sústavy tunela Sitina
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Pšenák
Meranie spektrálnych charakteristík LED zdrojov (svietidiel)
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. František Slávik
Návrh zostavy pre overovanie (kalibráciu) luxmetrov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Patrik Solomej
Návrh osvetlenia v potravinárskom priemysle
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná