9. 12. 2019  9:32 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kvalita a meranie fotometrických parametrov vnútorného osvetlenia automobilu s ohľadom na homogenitu
Autor: Ing. Peter Labodi
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Anton Rusnák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kvalita a meranie fotometrických parametrov vnútorného osvetlenia automobilu s ohľadom na homogenitu
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou merania fotometrických parametrov vnútorného osvetlenia automobilu. Bola vypracovaná v spolupráci s výrobcom automobilov. Cieľom práce je zavedenie fotometrických meraní do procesu sériovej produkcie automobilov vo forme auditu kvality vnútorného osvetlenia automobilu. V prvej časti je popísané vnútorné osvetlenie automobilu a súčasný stav v predpisoch a normatívnych požiadavkách v tejto oblasti. Druhá časť je venovaná aktuálnemu stavu problematiky a možnostiam merania fotometrických parametrov vnútorného osvetlenia automobilu. Taktiež obsahuje fotometrické merania parametrov vnútorného osvetlenia automobilu v rôznych stavoch prevedené pomocou navrhnutého meracieho systému a analyzuje chyby a neistoty merania. V závere práce je popísaný navrhnutý systém auditu kvality vnútorného osvetlenia automobilu.
Kľúčové slová:Vnútorné osvetlenie automobilu, Fotometria, Homogenita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene