23. 1. 2020  10:31 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikační číslo: 53309
Univerzitní e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozbor mimoriadnej prehliadky osvetľovacej sústavy tunela Sitina
Autor: Ing. Martina Podberská
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Michal Barčík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rozbor mimoriadnej prehliadky osvetľovacej sústavy tunela Sitina
Abstrakt:Veľmi významnou súčasťou tunela je osvetlenie, ktoré má za úlohu dopomôcť k predchádzaniu dopravným nehodám, ktoré by mohli spôsobiť aj straty na ľudských životoch. Správne osvetľovanie tunelov a najmä údržba už inštalovanej osvetľovacej sústavy tunelov je však vo viacerých cestných tuneloch na Slovensku značne podceňovaná. Parametre osvetlenia sa zvyčajne merajú len pri uvedení tunela do prevádzky, a preto nie je často možné po dlhšom časovom období zistiť, či daná osvetľovacia sústava vyhovuje normatívnym požiadavkám. Nesprávne udržiavaná osvetľovacia sústava môže výrazne ovplyvniť spotrebu elektrickej energie a spôsobiť finančné straty. Problémom môže byť aj nesprávne riadenie osvetlenia v tuneli, ktoré môže byť zapríčinené nedodržaním lehoty kalibrácie inštalovaných jasomerov, nevhodným typom jasomerov alebo ich znečistením. Preto je nutné zaistiť, aby každá osvetľovacia sústava v cestných tuneloch na Slovensku bola pravidelne kontrolovaná, meraná a každé odchýlky hodnôt svetelnotechnických parametrov od požadovaných boli zaznamenávané a následne boli prijaté nápravné opatrenia. A práve touto problematikou sa zaoberá moja práca, ktorá hodnotí osvetlenie tunela Sitina, uvedeného do prevádzky v roku 2007, ako aj navrhuje nápravné opatrenia, ktoré by mohli dopomôcť k vyššej bezpečnosti a nižšej energetickej náročnosti tohto tunela.
Klíčová slova:cestný tunel, meranie svetelnotechnických parametrov, tunel Sitina, osvetlenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně