12. 12. 2019  4:01 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor mimoriadnej prehliadky osvetľovacej sústavy tunela Sitina
Autor: Ing. Martina Podberská
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Michal Barčík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozbor mimoriadnej prehliadky osvetľovacej sústavy tunela Sitina
Abstrakt:Veľmi významnou súčasťou tunela je osvetlenie, ktoré má za úlohu dopomôcť k predchádzaniu dopravným nehodám, ktoré by mohli spôsobiť aj straty na ľudských životoch. Správne osvetľovanie tunelov a najmä údržba už inštalovanej osvetľovacej sústavy tunelov je však vo viacerých cestných tuneloch na Slovensku značne podceňovaná. Parametre osvetlenia sa zvyčajne merajú len pri uvedení tunela do prevádzky, a preto nie je často možné po dlhšom časovom období zistiť, či daná osvetľovacia sústava vyhovuje normatívnym požiadavkám. Nesprávne udržiavaná osvetľovacia sústava môže výrazne ovplyvniť spotrebu elektrickej energie a spôsobiť finančné straty. Problémom môže byť aj nesprávne riadenie osvetlenia v tuneli, ktoré môže byť zapríčinené nedodržaním lehoty kalibrácie inštalovaných jasomerov, nevhodným typom jasomerov alebo ich znečistením. Preto je nutné zaistiť, aby každá osvetľovacia sústava v cestných tuneloch na Slovensku bola pravidelne kontrolovaná, meraná a každé odchýlky hodnôt svetelnotechnických parametrov od požadovaných boli zaznamenávané a následne boli prijaté nápravné opatrenia. A práve touto problematikou sa zaoberá moja práca, ktorá hodnotí osvetlenie tunela Sitina, uvedeného do prevádzky v roku 2007, ako aj navrhuje nápravné opatrenia, ktoré by mohli dopomôcť k vyššej bezpečnosti a nižšej energetickej náročnosti tohto tunela.
Kľúčové slová:cestný tunel, meranie svetelnotechnických parametrov, tunel Sitina, osvetlenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene