11. 12. 2019  15:33 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie osvetlenosti povrchov podľa STN EN 12464-1
Autor: Bc. Juraj Grigeľ
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Lipnický, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie osvetlenosti povrchov podľa STN EN 12464-1
Abstrakt:Cieľ tejto bakalárskej práce je analýza osvetlenosti povrchov podľa STN EN 12464-1 k čomu patrí, popis merania osvetlenosti vo vnútorných pracovných priestoroch, meranie osvetlenosti a jasu povrchov stien a stopov v reálnych podmienkach, v pracovnom prostredí skladu a v obytnom prostredí. Taktiež práca zahŕňa požiadavky pre návrh osvetľovacej sústavy vnútorných pracovných priestorov podľa normy STN EN 12464-1. V práci sú aj návrhy dvoch osvetľovacích sústav navrhnutých v programe Dialux EVO, ktoré sa navrhli podľa vyššie uvedených požiadaviek a vypočítané hodnoty osvetlenosti boli porovnávané podľa normy STN EN 12464-1.
Kľúčové slová:meranie, osvetlenosť povrchov, jas, požiadavky pre návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene