Jan 29, 2020   5:13 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identification number: 53309
University e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lighting design in the food industry
Written by (author): Ing. Patrik Solomej
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Lipnický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh osvetlenia v potravinárskom priemysle
Summary:V tejto práci sú spracované normatívne a legislatívne zásady návrhu osvetlenia v potravinárskom priemysle v podmienkach SR. Na základe týchto zásad, vyhlášok a noriem bol vytvorený návrh osvetlenia v potravinárskej prevádzke na juhu Slovenska. Bola analyzovaná problematika návrhu osvetlenia. Boli definované vhodné opatrenia, ktoré musia byť pri návrhu dodržané. Na konci práce je vyhodnotená a porovnaná energetická náročnosť navrhnutých a pôvodných osvetľovacích sústav.
Key words:problematika osvetľovania, návrh osvetlenia, osvetlenie v potravinárstve

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited