Apr 7, 2020   0:38 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identification number: 53309
University e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Standards for light measurements
Written by (author): Ing. Lukáš Grinaj
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Sabol
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Etalóny svetelnotechnických veličín
Summary:Práca sa zaoberá definíciou etalónov na svetelnotechnické merania. Boli opísané normatívne požiadavky na zahorovanie a postupy pri meraní. Ďalej bola vytvorená sada pracovných etalónov meraním vo fotometrickom integrátore. Pracovné etalóny boli overené opakovateľnosťou meraní. Bolo navrhnuté zariadenie na uskladnenie a prepravu svetelnotechnických etalónov. Boli zmerané spektrálne činitele prestupu a vytvorený prehľad farebných filtrov. Bol navrhnutý a vytvorený etalón jasu pre kontrolu vlastností jasomerov.
Key words:fotometria, metrológia, etalóny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited