26. 2. 2020  21:16 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Etalóny svetelnotechnických veličín
Autor: Ing. Lukáš Grinaj
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Sabol
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Etalóny svetelnotechnických veličín
Abstrakt:Práca sa zaoberá definíciou etalónov na svetelnotechnické merania. Boli opísané normatívne požiadavky na zahorovanie a postupy pri meraní. Ďalej bola vytvorená sada pracovných etalónov meraním vo fotometrickom integrátore. Pracovné etalóny boli overené opakovateľnosťou meraní. Bolo navrhnuté zariadenie na uskladnenie a prepravu svetelnotechnických etalónov. Boli zmerané spektrálne činitele prestupu a vytvorený prehľad farebných filtrov. Bol navrhnutý a vytvorený etalón jasu pre kontrolu vlastností jasomerov.
Kľúčové slová:fotometria, metrológia, etalóny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene