12. 12. 2019  3:44 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Meranie spektrálnych charakteristík LED zdrojov (svietidiel)
Autor: Ing. Miroslav Pšenák
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Anton Rusnák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie spektrálnych charakteristík LED zdrojov (svietidiel)
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou merania spektrálnych charakteristík LED zdrojov. Pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola teoretickej časti obsahuje význam, základný popis rozdelenia meracích prístrojov, základné funkcie, podmienky a chyby merania spektrálnych charakteristík. Druhá kapitola hovorí o teórii LED diód. Tretia kapitola vypovedá o meracích prístrojoch a ich vlastnostiach, presnosti merania a reálnom správaní meraných funkcii. Štvrtá kapitola je praktickou časťou práce, je venovaná samotnému meraniu spektrálnych charakteristík vybraných LED zdrojov, ktorých výstupom merania sú jednotlivé charakteristiky a parametre týchto zdrojov.
Kľúčové slová:Spektrálne charakteristiky, Spektrorádiometria, LED

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene