13. 12. 2019  1:55 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh zostavy pre overovanie (kalibráciu) luxmetrov
Autor: Ing. František Slávik
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Grinaj
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zostavy pre overovanie (kalibráciu) luxmetrov
Abstrakt:Úlohou našej bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s metrologickou legislatívou, normou pre kalibrácii a na tomto základe vytvoriť návrh zostavy pre kalibráciu luxmetrov. V prvej kapitole sme sa venovali všeobecnej zákonnej úprave metrológie na území Slovenskej republiky, požiadavkám kladeným pre meracie prístroje a ich overovaniu. V ďalšej kapitole sme sa oboznámili s normatívnymi a legislatívnymi požiadavkami na luxmetre, ako oficiálne meracie prístroje, typmi luxmetrov, jednotlivými typmi kalibrácii a potrebnými prístrojmi a postupmi pri kalibráciách. V tretej časti práce sme podľa zistených požiadaviek navrhli zostavu, s ktorou je možné vykonať overenie luxmetra. Podrobnejšie sme sa venovali systému fotometrickej lavice a temperačnej komory.
Kľúčové slová:Luxmeter, Kalibrácia, Overenie, Etalón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene