20. 1. 2020  7:46 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikační číslo: 53309
Univerzitní e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Klasifikačný systém pre výpočet a meranie fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v podmienkach mezopického videnia
Autor: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Stanislav Darula, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Tomáš Novák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Klasifikačný systém pre výpočet a meranie fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v podmienkach mezopického videnia
Abstrakt:Verejné osvetlenie je služba vysokej spoločenskej hodnoty, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje vyššia úroveň dopravnej a osobnej bezpečnosti, ale aj kvalita pobytu vo vonkajšom priestore vo večerných a nočných hodinách. So zavádzaním inovatívnych druhov svetelných zdrojov ako sú halogenidové výbojky a najmä LED, ktoré vyžarujú odlišné svetlo ako bežné sodíkové výbojky, vystupuje do popredia otázka ich skutočnej energetickej efektívnosti. Doterajšie prístupy totiž pre návrh, meranie či posudzovanie vlastností verejného osvetlenia vychádzajú z fotopického svetelného toku zdrojov, ktoré platí pre zrak adaptovaný na denné videnie. Svetelné podmienky vo verejnom osvetlení ale adaptujú zrak na tzv. mezopické videnie, pri ktorom studené biele svetlo vykazuje vyššiu svetelnú účinnosť. Vydaním systému fotometrie mezopického videnia v CIE sa otvára nový priestor pre výskum metód návrhu a posudzovania osvetľovacích sústav, ktoré v oblasti mezopického videnia pracujú. Táto práca sa zaoberá možnosťou stanovenia adaptačného jasu na základe praktických meraní a preskúmaním jasových pomerov v zornom poli pozorovateľa a na základe meraní stanoviť adaptačný jas za podmienok mezopického videnia pre modelové situácie prostredníctvomklasifikačného systému pre meranie a výpočet fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá v podmienkach mezopického videnia verejného osvetlenia. Mapovaním typických situáciách do zorného poľa a jeho zónovaním sa skúmali jasové a uhlové pomery, na základe ktorých bola navrhnutá nová metodika na výpočet osvetlenosti a jasu osvetlenej komunikácie.
Klíčová slova:adaptačné pole, verejné osvetlenie, meranie jasových máp, jasový analyzátor, mezopická fotometria, mezopické videnie, zorné pole, adaptačný jas, pomerná spektrálna účinnosť ľudského oka, klasifikačný systém, návrh osvetlenia, osvetlenie vozoviek pre automobily, rádiometria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně