29. 10. 2020  8:36 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Identifikačné číslo: 53309
Univerzitný e-mail: roman.dubnicka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty
     
          
Záverečná práca
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Klasifikačný systém pre výpočet a meranie fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v podmienkach mezopického videnia
Autor:
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:doc. Ing. Tomáš Novák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Klasifikačný systém pre výpočet a meranie fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v podmienkach mezopického videnia
Abstrakt:
Verejné osvetlenie je služba vysokej spoločenskej hodnoty, prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje vyššia úroveň dopravnej a osobnej bezpečnosti, ale aj kvalita pobytu vo vonkajšom priestore vo večerných a nočných hodinách. So zavádzaním inovatívnych druhov svetelných zdrojov ako sú halogenidové výbojky a najmä LED, ktoré vyžarujú odlišné svetlo ako bežné sodíkové výbojky, vystupuje do popredia otázka ich skutočnej energetickej efektívnosti. Doterajšie prístupy totiž pre návrh, meranie či posudzovanie vlastností verejného osvetlenia vychádzajú z fotopického svetelného toku zdrojov, ktoré platí pre zrak adaptovaný na denné videnie. Svetelné podmienky vo verejnom osvetlení ale adaptujú zrak na tzv. mezopické videnie, pri ktorom studené biele svetlo vykazuje vyššiu svetelnú účinnosť. Vydaním systému fotometrie mezopického videnia v CIE sa otvára nový priestor pre výskum metód návrhu a posudzovania osvetľovacích sústav, ktoré v oblasti mezopického videnia pracujú. Táto práca sa zaoberá možnosťou stanovenia adaptačného jasu na základe praktických meraní a preskúmaním jasových pomerov v zornom poli pozorovateľa a na základe meraní stanoviť adaptačný jas za podmienok mezopického videnia pre modelové situácie prostredníctvomklasifikačného systému pre meranie a výpočet fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá v podmienkach mezopického videnia verejného osvetlenia. Mapovaním typických situáciách do zorného poľa a jeho zónovaním sa skúmali jasové a uhlové pomery, na základe ktorých bola navrhnutá nová metodika na výpočet osvetlenosti a jasu osvetlenej komunikácie.
Kľúčové slová:
adaptačné pole, verejné osvetlenie, meranie jasových máp, jasový analyzátor, mezopická fotometria, mezopické videnie, zorné pole, adaptačný jas, pomerná spektrálna účinnosť ľudského oka, klasifikačný systém, návrh osvetlenia, osvetlenie vozoviek pre automobily, rádiometria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene