20. 1. 2020  21:44 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Identifikačné číslo: 53473
Univerzitný e-mail: qmachatova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štúdium vlastností farebných štruktúr v kolorovanej fotografii
Autor: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vlastností farebných štruktúr v kolorovanej fotografii
Abstrakt:Predmetom dizertačnej práce je štúdium vlastností a stability farebných štruktúr na kolorovanej halogenidostriebornej želatínovej fotografii. Práca sa zaoberá identifikáciou a štúdiom degradácie komponentov kolorovanej fotografie, pričom využíva modelové systémy zložené z fotografického papiera a farebnej vrstvy pozostávajúcej z kolorantu a arabskej gumy ako spojiva. Štúdium farebnej vrstvy bolo zamerané na červené organické koloranty, ktoré boli často využívané pre kolorovanie inkarnátu. Ako koloranty boli použité marenové laky (kraplak červený a kraplak oranžový) pripravené extrakciou a následnou komplexáciou v priebehu vypracovania dizertačnej práce a komerčne dostupné náhrady organických červených lakov alizarínový lak a karmínový lak (Kremer Pigmente) a kyselina karmínová. Teoretická časť práce sumarizuje informácie o zložení fotografických materiálov so zameraním na halogenidostriebornú želatínovú fotografiu a kolorantov s dôrazom na antrachinónové farbivá a lakové pigmenty. Experimentálna časť práce je zameraná na prípravu lakových pigmentov z mareny farbiarskej a štúdium degradácie zložiek kolorovanej fotografie s využitím štyroch typov urýchleného starnutia (svetelné starnutie v zariadení Q-SUN, starnutie pod RVL výbojkou bez luminofóru, tepelné starnutie pri 80 °C a starnutie pri 80 °C a relatívnej vlhkosti 50 %) pomocou spektroskopických metód, denzitometrie a kolorimetrie. Úvodná kapitola experimentálnej časti bola venovaná problematike využitia FTIR spektroskopie pri identifikácii fotografických techník 19. a začiatku 20 stor., ako nevyhnutného predpokladu konzervačného zásahu a predikcie stability. Výskum kolorantov zahŕňal charakterizáciu pripravených marenových lakov metódou HPLC a štúdium fotochemickej stability farbív tvoriacich významné zložky prírodných farbív v roztokoch a štúdium vplyvu arabskej gumy na stabilitu systémov počas fotolýzy. Poslednú časť experimentálnej práce predstavuje prieskum modelových systémov kolorovanej fotografie počas urýchleného starnutia metódami infračervenej spektroskopie, UV-vis spektroskopie, denzitometrie a kolorimetrie.
Kľúčové slová:lakové pigmenty, urýchlené starnutie, historická fotografia, antrachinónové farbivá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene