Aug 13, 2020   10:58 p.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bukovčiková
Identification number: 53481
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FEEIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Image deblurring
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Bukovčiková
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Odstránenie rozmazania na obraze
Summary:
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vybrať, testovať a vylepšiť systém na odstránenie rozmazania obrazu. Obnovovanie rozmazaného obrazu je ako z teoretického tak aj z praktického hľadiska jeden z najzaujímavejších a najdôležitejších problémov spracovania obrazu. V čase procesu snímania obrazu môžu na obraz vplývať rôzne faktory, ktoré výsledný obraz poškodia alebo degradujú. Medzi ne patrí napríklad šum a rozmazanie a im sa venujeme aj v tejto práci. Našou úlohou bolo na základe naštudovanej problematiky vybrať, poprípade vylepšiť metódu vhodnú na odstránenie rozmazania na obraze a následne ju otestovať na zvolenej množine snímok.
Key words:
dekonvolúcia, obraz, odstránenie rozmazania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited