Aug 13, 2020   11:19 p.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bukovčiková
Identification number: 53481
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FEEIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Image blur detection
Written by (author): Marek Janík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Vladislav Novák
Final thesis progress:
Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Detekcia rozmazania na obraze
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť systém na detekciu rozmazania obrazu. Hlavnú úlohu pri detekovaní rozmazania má detekcia hrán v obraze. Detekcia hrán zahŕňa celé množstvo matematických metód a výpočtov pri ktorých je cieľom identifikovať body v digitálnom obraze. Tieto body sú vytvárané prudkými zmenami jasu v obraze. Našou úlohou bolo naštudovať si problematiku spojenú so spracovaním obrazu, s nadobudnutými vedomosťami vytvoriť systém na detekciu rozmazania obrazu a otestovať metódy na zvolenej databáze obrázkov.
Key words:
rozmazanie pohybom, rozmazanie zaostrením, detekcia hrán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited