Aug 13, 2020   11:13 p.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bukovčiková
Identification number: 53481
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FEEIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The analysis of the state-the-art deep convolutional networks for facial recognition based on their training sets
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza moderných techník na rozpoznávanie tvárí vzhľadom na ich trénovacie množiny
Summary:
V tejto práci porovnávame siete ktoré slúžia na trénovanie a testovanie konvolučných neurónových sietí. Testujeme tri siete pre odhalenie veku osoby a porovnávame výsledky. Taktiež vytvárame novú porovnávaciu databázu a testujeme ďalšie dve siete a porovnávame výsledky s výsledkami na štandardnej porovnávacej databáze LFW. Pre odhalenie veku zisťujeme, že siete najviacej priraďujú vek, ktorý sa najviacej nachádza v ich trénovacej databáze. Pri rozpoznávaní tvár siete mali menšiu úspešnosť na novej databáze, ktorá obsahuje viacej starších ľudí, než na štandardnej databáze LFW.
Key words:
biometria, hlboké učenie, konvolučné neurónové siete, rozpoznávanie tvárí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited