Aug 13, 2020   10:53 p.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Bukovčiková
Identification number: 53481
University e-mail: zuzana.bukovcikova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FEEIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

     
Graduate     
     
Final thesis
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The use of visualisation in analysis of deep convolutional networks
Written by (author):
Bc. Žeľko Urban
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza hlbokých konvolučných sietí pomocou vizuálnych nástrojov
Summary:
Cieľom práce je vytvoriť nástroj pomocou ktorého vieme vizualizovať filtre vo vrstvách konvolučných neurónových sietí, aktivácie neurónov v aktivačných poliach. Používame predtrénované konvolučné neurónové siete, ktoré sa používaju pri počítačovom videní. Súčasťou práce je využitie viacero algoritmov, ktoré sa používaju pri vizualizácii fungovania netransparentných procesov konvolučných neurónových sietí. V rámci práce demonštrujeme aplikáciu vizuálnej analýzy použitím vytvoreného nástroja.
Key words:
konvolučné neurónové siete , vizualizácia, aktivácia neurónu, vizuálna analýza, strojové videnie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited