27. 10. 2020  23:06 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Ľubomír Boháč
Identifikační číslo: 53607
Univerzitní e-mail: qbohac [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Polyfunkčný bytový dom
Autor:
Pracoviště:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
Vedoucí práce:
Ing. arch. Ľubomír Boháč
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie návrhu Polyfunkčného bytového domu s príslušnými časťami projektovej dokumentácie. Miestom pre navrhovanú stavbu je prázdna parcela na Galvaniho ulici, kde sa autorka svojim osobitným prístupom pokúšala vyriešiť niektoré problémy, vyzdvihnúť potenciály prostredia a navrhnúť nielen stavbu, ale aj kvalitné prostredie. Na začiatku bol prevedený prieskum blízkeho okolia, jeho funkcií, problémov, potenciálov a napojenia pozemku na dopravnú infraštruktúru. Zo získaných informácií sa postupne vykryštalizovala filozofia riešenia a návrh. Prvá časť návrhu bola vypracovaná do podrobnosti projektovej dokumentácie pre územné konanie. Obsahuje koordinačnú situáciu, jednotlivé podlažia s plošnými rozmermi miestnosti, dva charakteristické rezy, pohľady a vizualizácie. Všetko spracované s podrobnosťou mierky 1:200. Druhá časť návrhu bola vypracovaná do podrobnosti projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Obsahuje koordinačnú situáciu s rozmiestnením prípojok, tri pôdorysy (1.PP, 1.NP a typické podlažie), dva charakteristické rezy (jeden schodiskom), pôdorys strechy a základov vypracované v podrobnosti mierky 1:100. Doplňujúcimi výkresmi je čiastkový rez schodiskom a čiastkový pôdorys typického podlažia v zobrazení 1:50. Bližšie informácie podávajú tri detaily spracované v mierkach 1:5 a 1:10. Materiálové riešenie fasád a otvorov v konštrukcii preukazujú výkresy pohľadov s popismi materiálov, ku ktorým bližšie informácie podávajú výkazy stavebných konštrukcií a podláh.
Klíčová slova:pôdorysy, rezy, pohľady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně