Sep 20, 2020   0:20 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Ľubomír Boháč
Identification number: 53607
University e-mail: qbohac [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Mixed Used Building
Written by (author):
Department:
Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FAD)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Ľubomír Boháč
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný bytový dom
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie návrhu Polyfunkčného bytového domu s príslušnými časťami projektovej dokumentácie. Miestom pre navrhovanú stavbu je prázdna parcela na Galvaniho ulici, kde sa autorka svojim osobitným prístupom pokúšala vyriešiť niektoré problémy, vyzdvihnúť potenciály prostredia a navrhnúť nielen stavbu, ale aj kvalitné prostredie. Na začiatku bol prevedený prieskum blízkeho okolia, jeho funkcií, problémov, potenciálov a napojenia pozemku na dopravnú infraštruktúru. Zo získaných informácií sa postupne vykryštalizovala filozofia riešenia a návrh. Prvá časť návrhu bola vypracovaná do podrobnosti projektovej dokumentácie pre územné konanie. Obsahuje koordinačnú situáciu, jednotlivé podlažia s plošnými rozmermi miestnosti, dva charakteristické rezy, pohľady a vizualizácie. Všetko spracované s podrobnosťou mierky 1:200. Druhá časť návrhu bola vypracovaná do podrobnosti projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Obsahuje koordinačnú situáciu s rozmiestnením prípojok, tri pôdorysy (1.PP, 1.NP a typické podlažie), dva charakteristické rezy (jeden schodiskom), pôdorys strechy a základov vypracované v podrobnosti mierky 1:100. Doplňujúcimi výkresmi je čiastkový rez schodiskom a čiastkový pôdorys typického podlažia v zobrazení 1:50. Bližšie informácie podávajú tri detaily spracované v mierkach 1:5 a 1:10. Materiálové riešenie fasád a otvorov v konštrukcii preukazujú výkresy pohľadov s popismi materiálov, ku ktorým bližšie informácie podávajú výkazy stavebných konštrukcií a podláh.
Key words:
pôdorysy, rezy, pohľady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited