Dec 15, 2019   1:32 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Leisure time complex in village Častá
Written by (author): Ing. Mária Liptáková
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Areál voľného času v obci Častá
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia dlhodobo nevyužívaného areálu bývalého kúpaliska v obci Častá. Práca je praktického a teoretického charakteru a je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje problematike areálov voľného času ich typológii a technickým normám tomu zodpovedajúcim. Druhá kapitola sa zaoberá riešeniami Slovenskej a svetovej architektúry, objasňuje princípy a ideu navrhovaného objektu a areálu. Tretia kapitola je sprievodnou správou k návrhu diplomovej práce. Praktická časť pozostáva z návrhu areálu voľného času, ktorý navrhuje objekt na kultúrne, spoločenské, vzdelávacie alebo športové účely. Sekundárnou časťou je biobazén, ktorý dotvára obraz areálu a tvorí jeho charakteristiku.
Key words:voľný čas, areál voľného času, biobazén

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited