Dec 10, 2019   8:43 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vacant lot in urban area
Written by (author): Ing. arch. Marek Petrík
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieluka v mestskej zástavbe
Summary: PETRÍK, Marek: Prieluka v mestskej zástavbe - Centrum voľného času Trenčín (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU). Stavebná fakulta; Katedra architektúry. Školiteľ: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. Bratislava: KARCH, STU Svf , 2017 Cieľom mojej práce bolo navrhnúť architektonický objekt v koncovej parcele historického jadra v meste Trenčín na Štúrovom námestí tak, aby svojou kompozíciou, hmotou a celkovým stvárnením zapadal do zastavaného územia. Objekt bude využívaný na expozície výtvarného umenia, workshopy, prednášky, besedy, akustické koncerty. Návrh rešpektuje okolitú zástavbu, dianie na pozemku v súčasnosti aj v minulosti a regulatívy územného plánu mesta Trenčín. Zohľadnenie všetkých podmienok vyústilo do návrhu Centra voľného času. Kľúčové slová: Centrum voľného času , Trenčín , Multifunkcia
Key words:Trenčín, Centrum voľného času, Multifunkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited