Dec 11, 2019   5:20 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The vacant lot in city build-up area
Written by (author): Ing. Andrea Solčianska
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieluka v mestskej zástavbe
Summary:SOLČIANSKA, Andrea: Prieluka v mestskej zástavbe [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra architektúry. Vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. 2017, Bratislava: STU Svf. Obsahom práce je prieluka na Župnej ulici v Zlatých Moravciach. Poloha prieluky je veľmi významná z hľadiska historickej nadväznosti na staré mesto. Poloha zohráva dôležitú úlohu pri riešení budovy a samotného navrhovania. Predmetom riešenia bolo navrhnúť zástavbu koncovej parcely v radovej domovej zástavbe, kde bolo nutné rešpektovať regulatívy územného plánu mesta. Riešený objekt je polyfunkčný, kde na 1.NP som navrhla vinotéku, a na ďalších podlažiach kancelárske priestory pre malú firmu.
Key words:historická zástavba, polyfunkcia, mestská prieluka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited