Dec 11, 2019   3:28 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Wine-recreation area in Hubice
Written by (author): Ing. Enikő Eššeková
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Šarlota Mráziková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinársko-rekreačný komplex v Hubiciach
Summary:Predmetom zadania diplomovej práce bolo vyriešiť a vypracovať architektonický návrh Vinársko-rekreačného komplexu v Hubiciach. Architektonické a dispozičné riešenie areálu vychádza z rešpektovania okolia, tvaru a veľkosti pozemku. Riešený pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti miestných vinohradov a rybárskeho jazera. Neposlednom rade nám pozemok ponúka aj krásny výhľad na Malé Karpaty. Architektonický návrh vinársko-rekreačného komplexu pozostáva z dvoch častí: z technologickej časti, kde sa nachádzajú miestnosti na výrobu vína a miestnosti na uskladnenie vína. Druhá časť má funkciu spoločensko-ubytovaciu s možnosťou ubytovania pre 30 osôb. Spoločenská časť areálu ďalej ponúka gastronomický zážitok vo veľkolepej reštaurácií a nezabudnuteľné okamihy pri degustácií vína v priestore, z ktorej máme krásny výhľad na blízke jazero a na Malé Karpaty. Hlavnou funkciou technologickej časti vinárského komplexu je spracovanie hrozna, výroba červeného a bieleho vína, a uskladnenie vína v podzemných pivniciach. Do týchto miestností má možnosť nahliadnuť aj široká verejnosť cez prehliadkovú lávku, ktorá bola navrhnutá tak aby návštevníci mali presný a jasný prehľad o tom ako prebieha samotná výroba vína. V návrhu boli použité moderné konštrukčné materiály. Farebné a tvarové riešenie vonkajšieho vzhľadu riešeného objektu odzrkadľuje modernú architektúru.
Key words:vinárstvo, víno, ubytovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited