Feb 25, 2020   10:37 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The vacant lot in city build-up area
Written by (author): Nikola Roháčová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieluka v mestskej zástavbe
Summary:Na základe územného plánu mesta Prešov a typológie administratívnych budov je zostavený koncept tejto bakalárskej práce. Primárny cieľ návrhu je vhodné vyplnenie voľného priestoru medzi dvomi budovami - prieluky, tak aby svojou jednoduchosťou zapadol do radovej zástavby Jarkovej ulice. Sekundárnym cieľom je priniesť umenie moderným štýlom do ulice strácajúcej čaro svojej histórie v pamiatkovej zóne mesta kvôli neprispôsobivým stavbám postavených v 80.-tych rokoch. Jedným z mnohých zámerov je využívanie jednej z miestností budovy určenej na rôzne workshopy, prednášky, čítania a konzultácie pre všetky vekové kategórie teda na ich ďalšiu sebarealizáciu, rozvíjanie sa a oddych. Taktiež zachovať čo najväčšiu plochu zelene na riešenom pozemku a jej nadväznosť s menším parkom na susediacom pozemku, čo poskytne prepojenie priestoru vyššie spomínanej miestnosti s touto plochou najmä v letných mesiacoch.
Key words:prieluka, administratíva, pamiatková zóna, Prešov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited