Dec 12, 2019   3:51 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Wine production complex in Modra
Written by (author): Ing. Mário Chlaň
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinársky výrobný komplex v meste Modra
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo navrhnúť štúdiu vinárskeho výrobného komplexu ležiaceho na vinodradníckom svahu nad mestom Modra. Okrem hlavnej funkcie výroby, 350 000 l vína ročne, má komplex vedľajšie funkcie, ktorými sú priestory pre degustáciu vína, reštaurácia a možnosť ubytovania s wellness. Celý komplex je doplnený o podzemné garáže. Mojím hlavným cieľom bolo vytvoriť pre návštevníkov v tomto území nový druh vinárstva poskytujúceho nie len zážitok z degustácie vína a jeho návštevy, ale aj možnosti rekreácie a oddychu v tomto areáli, doplnené nádhernými výhľadmi na okolité vinice a mesto Modra. Architektúra objektov vstupuje do územia s úctou k okoliu, príliš na seba neupozorňuje, skôr okolie rešpektuje. Ide o prepojenie stavby s prírodou. Plochy výroby a garáží sú vsunuté do terénu aby degradovali pocit z obrovského areálu a dali prednosť všadeprítomným viniciam. Samotné fasády sú tvorené vegetáciou. Objekty nad terénom hmotovo rešpektujú archtyp okolitých stavieb. Fasády tvoria dva hlavné materiály a to drevo a kameň. Celý komplex je navrhnutý s nízkoenergetickým akcentom, pre šetrenie energie potrebnej pre jeho chod. Na udržanie stálej teploty potrebnej na výrobu vína objekt využíva akumulačné schopnosti zemnej masy.
Key words:výroba vína, vinárstvo, nízkoenergetický, wellness

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited