Dec 14, 2019   0:25 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Present archaeological locality whith visitors centre
Written by (author): Ing. Tomáš Popadič
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prezentácia archeologickej lokality a budova návštevníckeho centra
Summary:Predmetom diplomovej práce je návrh prezentácie archeologickej lokality situovanej pri obci Budmerice a tým súvisiacich prevádzok charakteru muzeálnych expozícií, archeologického pracoviska ako aj návštevníckeho centra. Architektonickým riešením čo v najväčšej možnej miere priblížiť jedno z najväčších súvekých opevnených sídlisk maďarovskej kultúry (nazývanej podľa obce Maďarovce) v strednej Európe datované od polovice 18. storočia do polovice 15. storočia p. n. l. Citlivo vstúpiť do mierne svahovitého riešeného územia vzhľadom na prebiehajúci archeologický výskum, okolitú prírodu a zástavbu, keďže nálezisko leží v katastrálnom území Budmeríc mimo zastavaného územia obce v susedstve s obcou Jablonec. Na základe analýz historického, archeologického, urbanistického vývoja a súčasného stavu vytvoriť návštevníkom reprezentatívny a atraktívny priestor prezentujúci nie len riešenú oblasť ale aj náleziská ležiace v blízkom okolí na bývalej severojužnej komunikácií známej ako Jantárová cesta.
Key words:archeopark,, múzeum,, expozícia,, návštevnícke centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited