Dec 14, 2019   2:59 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Presentation of the archaeological site and the building of the visitor center
Written by (author): Ing. Katarína Smolejová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prezentácia archeologickej lokality a budova návštevníckeho centra
Summary:Diplomová práca sa zaoberá v danom rozsahu návrhom urbanisticko-architektonického stvárnenia archeologickej lokality v Budmericiach. Jedná sa o významné opevnené sídlisko maďarovskej kultúry z prelomu období staršej a strednej doby bronzovej, ktoré postupne odhaľuje prebiehajúci archeologický výskum. Ústredným bodom problematiky je sprístupnenie archeologickej lokality verejnosti a jej vhodné prezentovanie. Architektonický návrh predstavuje múzeum s funkciou budovy návštevníckeho centra a ponúka riešenie na vytvorenie nového prostredia určeného na obhliadku expozície vo vnútri objektu i v areáli archeoparku vrátane zachovaného valového opevnenia. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažná bezbariérová budova štvorcového pôdorysu s átriom uprostred. Okrem výstavných priestorov disponuje knižnicou, kníhkupectvom, prednáškovou miestnosťou a kafetériou v oddychovej zóne, pričom časť objektu je vyhradená ako pracovisko pre ďalší archeologický výskum.
Key words:múzeum, archeologická lokalita, archeopark

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited