Dec 13, 2019   0:45 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Presentation centre and entrance object for archeaological locality
Written by (author): Ing. Zuzana Činčárová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prezentačné centrum a vstupný objekt archeologickej lokality
Summary:Diplomová práca rieši návrh prezentačného centra a vstupného objektu archeologickej lokality v obci Budmerice. Obec Budmerice je obec na Slovensku v okrese Pezinok, v Bratislavskom kraji. Prvé zmienky o obci sú približne z roku 1296. Riešené územie archeologickej lokality sa nachádza v jej okrajovej časti. Navrhovaný objekt prezentačného centra a vstupného objektu do archeologickej lokality je tvorený tromi podlažiami, z toho jedno podlažie je podzemné a dve podlažia sú nadzemné. Druhé nadzemné podlažie sa nachádza nad polovicou budovy, pričom jej druhá časť je tvorená zelenou strechou. Podzemné podlažie je tvorené dvomi hlavnými funkčnými celkami, a to priestormi stálej expozície, ktorej hlavná výstava je zameraná na nájdenú kostru 30-ročnej ženy, ktorá tu bola nájdená a priestormi archeologického pracoviska s depozitmi a technickým zázemím. Priestory stálej expozície aj archeologického pracoviska plynule prechádzajú aj do prvého nadzemného podlažia, kde sa nachádzajú vstupné a recepčné priestory, kafetéria s ponukou odbornej literatúry a obchodných priestorov na nákup suvenírov a prezentov. Druhé nadzemné podlažie je tvorené priestormi pre vymeniteľné expozície, kanceláriami vedenia, interaktívnymi miestnosťami a zaujímavosťou je architektonický prvok „Okno do minulosti“, ktoré ponúka krásnu panorámu návštevníkom smerom do okolitého priestoru, kde sa nachádza monolit symbolizujúci Dobu bronzovú, ktorú nám archeologická lokalita pomáha spoznávať. Na obidvoch podlažiach sa nachádzajú presklené átriá, ktoré dodávajú celému objektu na originalite a ich úlohou je aj dodať prirodzené osvetlenie do budovy. Celý objekt centra je navrhovaný ako aj pre návštevníkov prezentačného centra, tak aj pre zamestnancov archeologického pracoviska Budmerice a sú tomu prispôsobené všetky technologické systémy budovy.
Key words:archeológia, Budmerice, prezentačné centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited