Dec 14, 2019   7:23 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Personal Harbor in Bratislava
Written by (author): Ing. Monika Prášilová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osobný lodný prístav v Bratislave
Summary:Predmetom diplomovej práce je navrhnúť novú budovu osobného lodného prístavu v Bratislave na Fajnorovom nábreží, ktorý bude rešpektovať regulatívy zástavby definované v územnom pláne mesta. Budova prístavu by mala vyhovovať aj z architektonického hľadiska a to ako významné miesto pri vstupe do Slovenskej republiky, treba zohľadniť aj urbanistickú polohu, ktorá je súčasťou promenády na nábreží Dunaja. Taktiež treba v návrhu vyriešiť aj problém parkovania. Osobný lodný prístav sa nachádza na Fajnorovom nábreží pri rieke Dunaj. Fajnorovo nábrežie plynulo pokračuje od upraveného nábrežia Eurovei, avšak pod Starým mostom končí trávnatý porast a upravený verejný priestor. Mojím predmetom riešenia je zveľadiť Fajnorovo nábrežie, plynulo pokračovať z nábrežia pred Euroveou a zvýrazniť pohľad na významné budovy, ako sú Slovenské národné múzeum, alebo Stredná priemyselná škola strojnícka, sprístupniť verejné priestory pre imobilných a pohybovo obmedzených ľudí, očistiť nábrežie od áut, parkovania, a zamedziť pohyb motorových vozidiel po nábreží. V budove osobného prístavu na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza informačný pult, predaj cestovných lístkov, čakací priestor, kaviareň, terasa pre vonkajšie sedenia, toalety, toalety pre imobilných, skladovacie priestory, technická miestnosť, sklad, kotolňa, miesto na odloženie odpadkov. Druhé nadzemné podlažie spája centrálne umiestnené schodisko, ktoré slúži aj ako únikové. Na druhom podlaží je umiestnená administratívna správa prístavu, variabilný priestor na rôzne využitie, či už školenie zamestnancov, workshopy, večierky, svadobné udalosti, premietanie, alebo oslavy. Na druhé podlažie sa dostaneme lávkou, ktorá je bezbariérová, alebo po zelenej pochôdznej streche, ktorá je prístupná pre verejnosť. Projektová dokumentácia grafická časť je spracovaná na úrovni pre územné rozhodnutie – časť architektúra. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť osobný lodný prístav v Bratislave s funkčným verejným priestorom, ktorý je rozčlenený na pavilóny s rôznymi funkciami. Osobný prístav je vhodne situovaný na nábrežie, tvarom zapadá do líniovej zástavby, použité sú materiály také, aby sa nebránilo vo výhľade na budovy za prístavom. Do riešenia je zakomponovaný aj pavilón z kontajnerov – Co-working, pretože takéto miesta sa v Bratislave chýbajú. Verejný priestor je doplnený zeleňou stromami, spevnenými plochami a lavičkami na sedenie.
Key words:nábrežie, verejný priestor, prístav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited