Dec 15, 2019   12:03 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Personal Harbor in Bratislava
Written by (author): Ing. Zuzana Blahová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osobný lodný prístav v Bratislave
Summary:Predmetom riešenia mojej diplomovej práce je návrh novej budovy osobného lodného prístavu v Bratislave. Pri spracovaní projektu boli dodržiavané náležité regulatívy zástavby definované v územnom pláne mesta. Ďalej bolo potrebné zohľadniť medzinárodný význam prístavu ako vstupu do Slovenskej republiky. Zadanie sa taktiež zameriava na urbanistickú polohu, ktorá prepája nábrežnú promenádu medzi historickým centrom mesta a nábrežím M. R. Štefánika. Do urbanistického návrhu sa zapracovala aj nová pozícia parkovania. Súčasný prístav a aj jeho okolie je veľmi zanedbané a preto vychádza požiadavka to zmeniť. Nový návrh je spracovaný na odbornej úrovni a taktiež zohľadňuje súčasné trendy v architektúre. Nie je rušivý, priamo nadväzuje na okolitú zástavbu a prepája existujúce pešie trasy. Príprava návrhu novej budovy prístavu zahŕňa doposiaľ dosiahnuté vedomosti počas štúdia, osobný rozhľad a aj citlivý prístup k zadaniu vďaka predošlého poznania daného prostredia.
Key words:promenáda, nábrežie, prístav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited