Dec 15, 2019   6:39 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Presentation of the archaeological site and building of the Visitor Center in Budmerice
Written by (author): Ing. arch. Ing. Slávka Makovníková
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prezentácia archeologickej lokality a budova návštevníckeho centra v Budmericiach
Summary:Predmetom diplomovej práce je urbanisticko-architektonický návrh prezentácie archeologickej lokality pri obci Budmerice, kde sa nachádza opevnené sídlisko maďarovskej kultúry z doby bronzovej. Predmetom urbanistického návrhu je citlivo vstúpiť do hodnotnej archeologickej lokality a náležite prezentovať jej bohatstvo, priblížiť návštevníkom predstavivosť a znalosť o dávnej minulosti, ktorá sa schováva pod terénom. Architektonický návrh sa zaoberá otázkou pripútania pozornosti verejnosti a návrhom návštevníckeho centra s múzeom, kde sú prezentované a vystavované nálezy zo širšej oblasti bývalej severojužnej komunikácie nazývanej Jantárová cesta, ale aj odborným pracoviskom archeológov, ktorým sa návrh snaží poskytnúť dostatočné zázemie a komfort na prácu. Objekt je navrhnutý ako trojpodlažná budova s jedným podlažím pod terénom, v tvare hrudy hliny, kameňa či diamantu, ktoré reprezentujú samotnú archeológiu, kde sa od hrudy a nerastov v zemi niekedy podarí dospieť k diamantu v podobe hodnotných nálezov.
Key words:archeopark, múzeum, návštevnícke centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited