Dec 13, 2019   0:49 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Personal Harbor in Bratislava
Written by (author): Ing. Martin Bakoš
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osobný lodný prístav v Bratislave
Summary:Hlavným zameraním diplomovej práce je návrh budovy osobného lodného prístavu v Bratislave, ktorý by lepšie narábal s potenciálom priestoru, v ktorom sa nachádza, v porovnaní so súčasným prevedením. Novonavrhovaný objekt, podobne ako aj stavba pôvodného prístavu je lokalizovaný na Fajnorovom nábreží v Starom meste. Hlavnou ideou návrhu je odstrániť bariéru v komunikácií mesta s nábrežím, Dunajom a vytvoriť adekvátnu vstupnú bránu do mesta, ktorá by svojim prevedením rešpektovala chránenú okolitú historickú zástavbu. Dôležitú úlohu zohráva aj prepojenie predovšetkým peších komunikácií s okolím, či vytvorenie priestoru pre oddych.
Key words:osobný prístav, nábrežie, Bratislava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited