Dec 7, 2019   12:01 p.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Town Block in Banská Štiavnica
Written by (author): Ing. Pavel Beták
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský blok v Banskej Štiavnici
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať návrh mestského bloku, ktorý sa nachádza na hranici historickej zástavby Banskej Štiavnici. Po spracovaní všetkých podkladov a analýz. Som navrhol polyfunkčný objekt, ktorý je osadený do terénu tak aby svojim architektonickým prejavom pripomínal čo najviac nezastavaný verejný priestor. Zo severnej strany sa dá vstúpiť priamo na strechu objektu, kde sa nachádza sedenie, terasa, ostrovčeky zo zeleňou. Pomocou podzemných garáží a záchytných parkovacích domou napomáha ku zníženie statickej dopravy v historickom jadre mesta. Týmto návrhom sa snažím vytvoriť pomyselný nástup do historickej časti mesta. Priniesť do oblasti nový život. Znovu navrátiť funkciu do nevyužívaných budov tabakovej továrne a Schindlerky. Zóna by mala plniť funkciu obchodnú, stravovaciu, stretávaciu, kultúrnospoločenskú, oddychovú ale aj vzdelávaciu a informačnú. Svojou materialitou sa snažím nepútať pozornosť a vyzdvihnúť okolitú zástavbu.
Key words:verejný priestor, vnútroblok, nezastavaná plocha, infopoint

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited