Dec 15, 2019   11:45 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Town Block in Banská Štiavnica
Written by (author): Ing. Lucia Szabová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský blok v Banskej Štiavnici
Summary:Predmetom diplomovej práce je navrhnúť objekty a celkovo nové využitie pozemku v Banskej Štiavnici, ktorý prepája historickú, industriálnu aj bytovú výstavbu mesta. Súčasťou zadania je aj určiť funkčné využitie nielen vybraného pozemku, ale aj starej tabakovej továrne, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti a môžeme ju považovať za dominantu tohto územia. Keďže tomuto objektu boli priradené všetky honosnejšie, verejné funkcie ako divadlo, galéria a podobne, nové objekty v blízkosti majú len doplnkovú funkciu, ktorou sa prepájajú aj funkcie v okolí, a teda bývanie, obchody a stravovanie.Vybraný pozemok je v súčasnosti využívaný len čiastočne, avšak neefektívne, pričom ide o zaujímavú a hodnotnú lokalitu mesta.
Key words:gastro house, vstup do mesta, Banská Štiavnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited