14. 7. 2020  8:44 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identifikační číslo: 53660
Univerzitní e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra architektúry (SvF)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Absolvent
     
     
     
Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Mestský blok v Banskej Štiavnici
Autor:
Pracoviště:
Katedra architektúry (SvF)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Mestský blok v Banskej Štiavnici
Abstrakt:
Predmetom mojej diplomovej práce je návrh mestského bloku v Banskej Štiavnici v lokalite tabakovej továrne. Architektonickým riešením a navrhovanými funkciami vytvoriť priestor, ktorý by bol pomyselnou vstupnou bránou do historického jadra mesta, zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO. Citlivo vstúpiť do svahovitého reliéfu terénu, územia mestskej pamiatkovej rezervácie s historickou zástavbou a množstvom objektov patriacich medzi národné kultúrne pamiatky. Na základe analýz historického a urbanistického vývoja územia vytvoriť atraktívny priestor pre obyvateľov aj turistov. Nevytvárať kontrastnú modernú zástavbu, ale priblížiť sa existujúcej historickej, použitím vhodných konštrukcií, materiálov a drobného merítka typického pre objekty Banskej Štiavnice. Súčasťou je návrh verejného priestoru a objektov baníckeho múzea, ubytovania, knižnice, kaviarne, reštaurácie a administratívy. Podrobne som sa venovala návrhu baníckeho múzea.
Klíčová slova:
verejný priestor , historická zástavba, múzeum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně