Dec 15, 2019   12:14 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The free space between buildings in the town Nitra
Written by (author): Bc. Stanislava Kaňuchová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieluka v meste Nitra
Summary:Cieľom mojej práce je navrhnúť objekt v historickom centre mesta Nitra. Dlhodobo nevyužívaný priestor medzi dvoma budovami, navrhujem doplniť o novú budovu, ktorá svojim tvarom vyplní prázdny priestor a svojou architektúrou nenaruší vzhľad ulice. V návrhu budovy využívam jednoduché materiály. Ďalším cieľom bolo zachovať, čo najväčšiu plochu zelene na riešenom pozemku, ktorá bude prepojená s cafepoint na 1.NP. Na 2. – 3. NP budú riešené kancelárie pre advokátsku firmu. Návrh projektu je na základe platných noriem a vyhlášok Slovenskej republiky.
Key words:historické centrum, prieluka, administratíva, cafepoint, Nitra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited