Dec 15, 2019   6:45 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The free space between buildings in the town Trnava
Written by (author): Barbora Greschnerová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieluka v meste Trnava
Summary:GRESCHNEROVÁ, Barbora: Prieluka v meste Trnava [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra architektúry. Vedúci práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. 2019, Bratislava: STU Svf. Témou a obsahom bakalárskej práce s názvom Prieluka v meste Trnava je návrh objektu vhodne vypĺňajúceho prieluku v historickom centre mesta Trnava. Pozemok je situovaný na Štefánikovej ulici 123/33. Práve poloha riešeného pozemku je kľúčovým prvkom pri samotnom navrhovaní, na ktoré silne vplývajú regulatívy územného plánu mesta platiace pre túto oblasť. Tie ovplynili kompozíciu, hmotu a aj materiálové riešenie. Napriek rešpektovaniu platných regulatívov objekt pôsobí ako harmonické spojenie historického rázu ulice s nádychom moderných prvkov. Objekt má charakter viacúčelového centra, kde sa stretávajú priestory pre zábavu aj oddych a majú navštevníkom poskytnúť kultúrny aj estetický zážitok.
Key words:mestská prieluka, historická zástavba, kultúrne centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited