Dec 14, 2019   11:15 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The free space between buildings in the town Nitra
Written by (author): Bc. Lucia Baluchová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieluka v meste Nitra
Summary:Cieľom tejto práce je navrhnúť projekt galérie priamo v pamiatkovej rezervácii mesta Nitra. Snahou bolo navrhnúť daný objekt tak, aby vkusne zapadal do historického rázu centra mesta, no zároveň prinášal novú energiu a moderné prvky. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť návrh, ktorý bude harmonicky prepájať staré s novým bez rušivého elementu. Okrem štandardných parametrov, projekt v sebe taktiež zohľadňuje regulatívne požiadavky ochrany pamiatkových zón, ekologické normy ako aj potreby ľudí s telesným postihnutím. Svojím kompozičným a hmotným usporiadaním je objekt navrhnutý tak, aby vytváral vhodné prostredie pre mladých slovenských umelcov a ich diela, ktoré sa v súčasnosti vystavujú väčšinou v nákupných centrách, a to len vo veľmi obmedzenej miere.
Key words:Mesto, Nitra, Galéria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited