Dec 10, 2019   0:01 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Town Block in Banská Štiavnica
Written by (author): Ing. Adrián Brunclík
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský blok v Banskej Štiavnici
Summary:Hlavnou úlohou mojej diplomovej práce bolo navrhnúť zástavbu mestského bloku v meste Banská Štiavnica, ktorý je súčasťou vstupu do historickej časti mesta. Dominantnou stavbou riešeného územia je budova bývalej tabakovej továrne ako aj budova Schindlerky, ktorá sa vyznačuje veľkou historickou hodnotou. Cieľom práce bolo vytvoriť funkčnú zástavbu mestského bloku s definovaním jej funkčného využitia vrátane pridelenia funkcie budove tabakovej továrne s jej priľahlým areálom. Samotnému návrhu predchádzal výskum riešeného územia, návrh odstránenia nevyhovujúcej zástavby, prekládka miestnej komunikácie, presun statickej dopravy z riešeného územia a analýza určujúca polohu navrhovaných mikropriestorov. Na základe výsledkov analýz územia bol vytvorený funkčný návrh, ktorého súčasťou je prívetivý verejný priestor slúžiaci obyvateľom mesta Banská Štiavnica ako aj turistom. Celý návrh bol vypracovaný s dôrazom kladeným na históriu mesta, s rešpektom k urbanistickým a architektonickým vzťahom historickej časti mesta.
Key words:líniová zástavba, vnútroblok, mikropriestory, infopoint

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited