Dec 11, 2019   5:14 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The complex of museum exposition and free time activities Bardejov
Written by (author): Ing. Tomáš Popadič
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplex pre muzeálnu expozíciu a aktivity voľného času Bardejov
Summary:Táto práca sa zaoberá návrhom objektu s prvkami modernej architektúry zasadenými priamo do mestskej pamiatkovej rezervácie v centre historického mesta Bardejov na základe rešpektovania regulatív vyplývajúcich z tohto územia. Cieľom tejto práce je priniesť novotvary do tohto historického prostredia tak, aby nepôsobili rušivo. Zároveň by vkusne dotvárali celkový výraz objektu, dopĺňali ho a spolupôsobili by ako jeden celok vo vzájomnej harmónií aj s okolitou zástavbou daného urbánneho prostredia. Návrh tak ako celok so svojou ideou môže slúžiť ako pozitívny príklad pre nejedného architekta zaoberajúceho sa touto problematikou. Okrem svojho hmotového či kompozičného riešenia bolo zámerom navrhnúť objekt, ktorý by svojim funkčným riešením vytváral prostredie na skultúrnenie oblasti vyzdvihnutím významnej osobnosti bardejovských dejín a taktiež ponúknuť priestor pre aktivity voľného času rovnako pre obyvateľov ako aj návštevníkov mesta. Pretože Bardejov je mesto s veľmi bohatou históriou a ešte bohatšou architektúrou, čo slúži ako výborná východisková pozícia pre túto ideu.
Key words:komplex, novotvar , história

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited