Dec 15, 2019   1:37 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Semi-functional object
Written by (author): Ing. Veronika Bokorová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom v prieluke - Piešťany
Summary:Cieľom tejto práce bolo navrhnúť objekt v historickej časti Piešťan tak, aby svojou kompozíciou, stvárnením a hmotou zapadal do zastavaného územia, keďže riešený pozemok sa nachádza v prieluke stavieb chránenej pamiatkovej zóny. V návrhu bolo potrebné vyriešiť peší ťah prechádzajúci daným pozemkom, novovzniknuté námestie (bývalé trhovisko) v zadnej časti objektu, parkovanie v podzemnom podlaží a vjazd na pozemok, ktorý sa križuje s peším ťahom. Dispozičné riešenie malo podľa požiadaviek Stavebného úradu v Piešťanoch zahŕňať obchodné priestory, ktoré by nahradili súčasné drevené stavby na pozemku a polyfunkčný objekt, slúžiaci najmä pre administratívne účely.
Key words:Prieluka, Polyfunkčný dom, Pamiatková zóna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited