Dec 13, 2019   8:26 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The building of passenger port in Bratislava
Written by (author): Ing. Martin Jakubov
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislavský prístav osobnej lodnej dopravy
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť budovu osobného prístavu lodnej dopravy v Bratislave. Riešené územie sa nachádza v lokalite súčasného prístavu na Vajanského nábreží. Na pozemku sa v súčasnosti nachádza budova osobného prístavu a parkovacia plocha pre osobnú dopravu a turistické autobusy. Téma návrhu nového osobného prístavu vznikla na základe skutočnosti, že aktuálny stav nie je dostatočne reprezentatívny pre hlavné mesto a má nedostatočnú kapacitu. Nový návrh má reprezentovať hlavné mesto a tvoriť akúsi vstupnú bránu pre návštevníkov zo susedných štátov. Súčasťou návrhu budovy bolo tiež celkové urbanistické riešenie územia. Pri návrhu som rešpektoval urbanisticko-architektonické vzťahy, orientáciu teplých slnečných strán, orientáciu zaujímavých výhľadov a lokalitný program. Dôležitým faktorom vplývajúcim na návrh bola protipovodňová ochrana.
Key words:Osobný prístav, Dunaj, Turizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited