Dec 11, 2019   4:49 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Identification number: 53660
University e-mail: eva.borecka [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Architecture (FCE)
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Administratívna budova – Bratislava-Trnávka
Written by (author): Ing. Daniel Polák
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova – Bratislava-Trnávka
Summary:POLÁK, Daniel: Administratívna budova Bratislava Trnávka. Bakalárska práca. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Stavebná fakulta, Katedra architektúry. Vedúci bakalárskej práce: Ing. arch. Eva Borecká, PhD. Bratislava STU Svf, 2016. Počet strán 34. Obsahom Bakalárskej práce je návrh administratívnej budovy v Bratislave, miestnej časti Trnávka, ktorá rešpektuje obmedzenia na danom pozemku a je šetrná k životnému prostrediu. Kľúčové slová: Administratívna budova, ochranné pásma, zlatý rez, obnoviteľné zdroje energie.
Key words:ochranné pásma, zlatý rez, Administratívna budova

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited