Jun 20, 2019   5:36 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Svátek, PhD.
Identification number: 53959
University e-mail: qsvatek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Franková
Zvýšenie efektivity oddelenia nákupu a skladového hospodárstva v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou zápustkových výkovkov
June 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Maniaček
Marketingový kontrolling ako súčasť marketingového manažmentu podniku
June 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Mäsiarová
Produktová stratégia vo vybranej spoločnosti
June 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Melovský
Analýza a návrhy riešení v oblasti odmeňovania obchodných zástupcov
June 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Liliana Peričová
Optimalizácia nákladov vybranej medzinárodnej spoločnosti
June 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Repeľ
Návrh metodiky spracovania a vyhodnotenia experimentov v oblasti zhutňovania.
June 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Suchár
Zvýšenie efektivity logistiky v spoločnosti zaoberajúcej sa dodávkou kancelárskych potrieb
June 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Titurusová
Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
June 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Valiková
Analýza trhu a podmienky vstupu vybranej spoločnosti na trh
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress