Jun 25, 2019   12:14 p.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Svátek, PhD.
Identification number: 53959
University e-mail: qsvatek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influence of selected parameters on quality of extrusions
Written by (author): Ing. Michal Svátek, PhD.
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kureková, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Ľubica Hrnčiarová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vybraných parametrov na kvalitu výliskov
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá kvalitou produkcie výliskov, pričom bližšie pojednáva o jednotlivých pohľadoch na kvalitu výliskov a vplyvoch, ktoré na proces zhutňovania, ako aj na finálnu kvalitu výlisku pôsobia. V jednotlivých častiach sú opísané experimenty, ktoré boli realizované s cieľom vytvorenia matematického modelu. Ten opisuje proces zhutňovania so zahrnutím najdôležitejších parametrov, ktoré na tento proces pôsobia. Jednotlivé matematické modely boli vytvorené pre mäkké aj tvrdé drevo (borovica, dub). Výsledkom tejto práce je okrem spomenutých modelov aj optimalizačný softvér, pomocou ktorého je možné optimali-zovať jednotlivé parametre, ktoré pôsobia na proces zhutňovania s cieľom zvýšenia kvality produkcie a finálneho výlisku.
Key words:proces zhutňovania, plán experimentu, kvalita, výlisok, biomasa, matematický model

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited