13. 7. 2020  17:53 Margita
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.
Identifikační číslo: 54405
Univerzitní e-mail: qdurisovaz [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Strojnícka fakulta (STU)

     
     
Závěrečná práce
     
Publikace
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Využitie matematických modelov pri validácii referenčných materiálov s matricou vzduch v aplikácii na rozšírenie národného etalónu zloženia zmesí plynov
Autor:
RNDr. Zuzana Ďurišová, PhD.
Pracoviště:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Oponent 1:Ing. Stanislav Musil, PhD.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Využitie matematických modelov pri validácii referenčných materiálov s matricou vzduch v aplikácii na rozšírenie národného etalónu zloženia zmesí plynov
Abstrakt:
Národný etalón zloženia zmesí plynov je zostavený zo zmesí, ktorých matricou je plynný dusík. Tieto zmesi sa používajú na kalibráciu certifikovaných referenčných materiálov a tiež na overovanie určených meradiel. V súčasnosti v súlade so svetovým trendom a priblížením sa reálnym podmienkam použitia je žiaduce, aby tieto zmesi mali matricu vzduch. Náplňou dizertačnej práce bolo zostaviť sadu certifikovaných referenčných materiálov s matricou vzduch a tým zabezpečiť možnosť rozšírenia súčasného NE o využívanie požadovaných zmesí. Predkladaná dizertačná práca popisuje vývoj metód merania s matricou vzduch a ich optimalizáciu, modifikáciu komerčne dodaného ND-IR analyzátora, formuláciu modelu merania a analýza neistôt vplyvových veličín. Na kontrolu správnosti meracích metód sa po ich vývoji použila metóda porovnania nameraných údajov s údajmi z gravimetrickej prípravy. Náplňou dizertačnej práce bolo tiež získanie teoretických a praktických znalostí gravimetrickej prípravy a merania zloženia plynných zmesí s matricou vzduch metódou ND-IR spektrometrie a čo najkomplexnejšia charakterizácia meracieho systému, aj podmienok merania s cieľom určenia metrologických parametrov a bilancie neistôt.
Klíčová slova:
Lambert-Beerov zákon, ND-IR analyzátor, CRM plynných zmesí, štandardné neistoty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně