Jul 23, 2019   7:36 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Identification number: 5443
University e-mail: qelesztos [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Material models of composite materials for computer simulations
Written by (author): Ing. Michal Kriška
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Pavel Élesztős, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materiálové modely kompozitných materiálov pre počítačové simulácie
Summary:V diplomovej práci mapujeme druhy a súčasný záber kompozitných materiálov, uvádzame i základný matematický aparát na charakteristiku ich mikromechanických a makromechanických vlastností. V praktickej časti je na základe spracovania experimentálnych údajov z meraní mechanických vlastností vybraného materiálu vytváraný materiálový konečnoprvkový model. Cieľom práce je dosiahnuť zhodu s nameranými údajmi a vytvoriť tak materiálovú kartu použiteľnú pre ďalšie počítačové simulácie.
Key words:kompozitný materiál, materiálový model, simulácia, experiment


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited