Feb 17, 2020   11:20 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identification number: 54564
University e-mail: qkovacikj [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Aluminium foam prepared by direct foaming from melt
Written by (author): Ing. Andrea Adamčíková, PhD.
Department: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava penového hliníka priamym speňovaním z taveniny
Summary:Cieľom tejto práce bolo detailne popísať mechanizmy stabilizácie peny pripravenej zo v súčasnosti najčastejšie používaných práškových polotovarov na báze zliatiny AlSi10 rôznymi spôsobmi prípravy. Nakoľko sa ukazuje nevyhnutné tepelne upravovať všeobecne používané speňovadlo -- hydrid titánu - pred jeho použitím v tavenine, bolo potrebné detailne určiť mechanizmus jeho úpravy pre optimálne uvoľňovanie vodíka počas výroby penového hliníka. Ďalej bolo potrebné preskúmať mechanizmy stabilizácie peny pripravenej z práškových polotovarov obsahujúcich upravený hydrid titánu a určiť jeho optimálny obsah pre výslednú štruktúru peny. Bolo preskúmané správanie sa takto upraveného speňovadla pri jeho pridávaní do roztaveného hliníka z hľadiska primiešateľnosti a uvoľňovania vodíka. Následne boli stanovené, preskúmané a optimalizované parametre prípravy tohto polotovaru pre predpokladané použitie tohto polotovaru v technológii prípravy peny zo zmesi polotovar-tavenina najmä z hľadiska predohrevu polotovaru. Preskúmali sa možné spôsoby stabilizácie taveniny časticami a fázami vytvorenými in situ a vypeňovanie stabilizovanej taveniny tepelne upraveným speňovadlom. Na základe získaných výsledkov sa urobili prvé pokusy s novou technológiou prípravy penového hliníka. Finálne sa preskúma technologická možnosť zalievania práškového polotovaru hliníkovou taveninou za účelom prípravy penového hliníka. Spoločensko -- ekonomický prínos práce je v tom, že potvrdila možnosť novej technológie, o ktorej sa predpokladá že umožní flexibilne pripravovať hliníkovú penu lacnejšie a v komplexných 3D súčiastkach, čím sa zvýši konkurencie schopnosť slovenského priemyslu.
Key words:hliníková pena, parametre vypeňovania, tavenina, mechanizmus stabilizácie

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Práca bola vykonaná na ÚMMS SAV, ktorý má výhradné autorské práva na sprístupňovanie.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited