13. 12. 2019  6:22 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Tkáč, PhD.
Identifikačné číslo: 5461
Univerzitný e-mail: qtkac [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelové vzory prirodzeného vetrania chránenej únikovej cesty typu Ap pri požiari v bytovom dome
Autor: Ing. Ján Tkáč, PhD.
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Milan Bielek, DrSc.
Oponent 3:doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelové vzory prirodzeného vetrania chránenej únikovej cesty typu Ap pri požiari v bytovom dome
Abstrakt:Vetranie budovy pri požiari predstavuje z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia budovy dôležitý faktor. Prirodzené vetranie zvislých komunikačných ťahov v budove - chránených únikových ciest - je založené na základných fyzikálnych princípoch výmeny vzduchu. Požiarne vetranie pre chránenú únikovú cestu v bytovom dome predstavuje veľmi dôležitý prvok z hľadiska bezpečnosti a evakuácie osôb - odvod tepla a splodín horenia za súčasného zabezpečenia prívodu potrebného množstva čerstvého vzduchu. Produkty horenia vznikajú už v procese iniciácie požiaru a sprevádzajú samotný požiar vo všetkých jeho fázach až do úplného zahasenia. V práci sú spracované simulácie požiaru a pohybu splodín horenia v dvoch modeloch budovy. V rámci každého modelu sú uvažované variantné riešenia s cieľom sledovať dynamiku a rozvoj splodín horenia pri obmenených okrajových podmienkach.
Kľúčové slová:chránená úniková cesta typu Ap, splodiny horenia, schodisko v bytovom dome

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene